เฟอร์นิเจอร์ไม้ฟามสุข

เฟอร์นิเจอร์ไม้ฟามสุข

6 จุดแข็งของเรา เพื่อเป็นอันดับหนึ่ง

คุณภาพ

เราคัดสรรและใส่ใจคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชิ้น
รองรับมาตรฐานระดับส่งออก

ปลอดภัย

เรามีกระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพ
ปลอดภัย ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย

หลากหลาย

เราสามารถออกแบบและจัดทำ
ได้หลากหลายตามความต้องการ

เครือข่าย

เรามีสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตทั่วประเทศ
สามารถผลิตและจัดส่งได้ตามต้องการ

การันตี

เราจัดทำการค้าขายในรูปแบบบริษัทจำกัด
มีการการันตีและรับรองทุกกระบวนการ

ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

เราช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีอาชีพเสริม
สร้างรายได้ที่งดงามและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้ง-ผู้บริหาร

ทำนอง พันพิลา
ผู้ก่อตั้ง-ผู้บริหาร

ผมมีความมุ่งหวังและตั้งใจอย่างสูงที่จะทำให้สินค้าเกษตรของไทย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าในปัจจุบัน และมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยการสร้างระบบหรือวิธีการที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ และเกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับผม ในการทำการเกษตรสมัยใหม่แบบปลอดภับ พอเพียงและยั่งยืนตามรอยพ่อรัชกาลที่ 9

เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั่วประเทศ

แชร์บทความ

sdas

sdas

พุธ 24 มกราคม 2561, 17:33 น. | 207

dsadasd...อ่านเพิ่ม..

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

อังคาร 26 ธันวาคม 2560, 15:36 น. | 220

zxcxzczxcsasad...อ่านเพิ่ม..

เฟอร์นิเจอร์ไม้ฟามสุข

สินค้าอื่น ๆ ของเรา